Nakit akış tablosu dolaylı yöntem

Nakit akış tablosunun hazırlanmasına yönelik dolaylı yöntem, net gelirin, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit miktarına ulaşmak için bilanço hesaplarındaki değişikliklerle ayarlanmasını içerir. Nakit akış tablosu, bir şirketin finansal tablolarının bileşenlerinden biridir ve bir işletmenin nakit kaynaklarını ve kullanımlarını ortaya çıkarmak için kullanılır. Faaliyetlerden elde edilen nakit ve bilançodaki çeşitli değişikliklerin bir şirketin nakit pozisyonu üzerindeki etkileri hakkında bilgi sunar.

Dolaylı yöntemin formatı aşağıdaki örnekte görülmektedir. Sunum biçiminde, nakit akışları aşağıdaki genel sınıflandırmalara bölünmüştür:

  • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları

  • Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları

  • Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

Dolaylı sunum yöntemi çok popülerdir, çünkü bunun için gerekli bilgiler, bir işletmenin normalde hesap planında tuttuğu hesaplardan nispeten kolay bir şekilde birleştirilir. Dolaylı yöntem, standart belirleme organları tarafından daha az tercih edilir, çünkü bir işletmeden nakit akışının nasıl olduğuna dair net bir fikir vermez. Alternatif raporlama yöntemi, doğrudan yöntemdir.

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem Örneği

Örneğin, Lowry Locomotion, dolaylı yöntemi kullanarak aşağıdaki nakit akışları tablosunu oluşturur:

Lowry Locomotion

Nakit Akış Tablosu

12 / 31x1 ile biten yıl için