Mütevelli fonu

Devlet muhasebesinde başkaları adına emanet edilen varlıklar hakkında rapor vermek için bir güven fonu kullanılır. Mali tablolar, güvene dayalı fonlar için hazırlanırken, ekonomik kaynaklar ölçüm odağı ve muhasebenin tahakkuk esası kullanılarak sunulur. Bir güven fonu için gerekli mali tablolar aşağıdaki gibidir:

  • Güvene dayalı net pozisyon beyanı

  • Güvene dayalı net pozisyondaki değişiklik beyanı

Güven fonları sınıflandırması aşağıdaki fonları içerir:

  • Ajans fonları . Saklama kapasitesinde tutulan, fonların alındığı, geçici olarak yatırıldığı ve diğer taraflara havale edildiği kaynaklar hakkında rapor vermek için kullanılır.

  • Yatırım ortaklığı fonları . Sponsor devlet tarafından rapor edilen bir yatırım havuzunun harici bölümünü bildirmek için kullanılır.

  • Emeklilik ve işçi sosyal yardım fonları . Emeklilik planları, diğer işten ayrılma sonrası fayda planları ve çalışan fayda planları için emanet olarak tutulan varlıklar hakkında rapor vermek için kullanılır.

  • Özel amaçlı güven fonları . Bireylerin, özel kuruluşların ve diğer hükümetlerin yararlanıcı olduğu güven düzenlemeleri hakkında rapor verirken kullanılır.