Gönderilen mallar

Konsinye mallar, fiziksel olarak mülkiyetinde olan tarafın mülkiyetinde olmayan ürünlerdir. Malları elinde tutan taraf (alıcı) tipik olarak malların sahibi (gönderici) tarafından malları satma yetkisine sahiptir. Alıcı satıldıktan sonra bir komisyon alır ve kalan tüm satış gelirlerini gönderene iletir. Bu düzenleme, dağıtım kanallarına doğrudan erişimi olmayan ve kötü borç kayıplarından kaçınmak için mallarının mülkiyetini korumayı tercih eden üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Perakendeciler, üreticilerden mal satın almak için yeterli işletme sermayesine sahip olmadıklarında da bu yaklaşımı tercih edebilirler.