Ortalama getiri oranı

Ortalama getiri oranı, bir yatırımın ömrü boyunca üretilen ortalama yıllık nakit akışı miktarıdır. Bu oran, beklenen tüm nakit akışlarının toplanması ve yatırımın sürmesi beklenen yılların sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, bir gayrimenkul yatırımının ilk yıl 22.000 dolar, ikinci yıl 32.000 dolar ve üçüncü yıl 36.000 dolar getiri sağlaması bekleniyor. Bu miktarın ortalaması 30.000 $ 'dır. İlk yatırım 300.000 dolardı, bu nedenle ortalama getiri oranı% 10'dur (30.000 dolarlık ortalama getirinin 300.000 dolarlık yatırıma bölünmesiyle hesaplanır).

Bu hesaplamadaki temel kusur, paranın zaman değerini hesaba katmamasıdır. Daha sonraki dönemlerdeki nakit akışları, daha yakın dönemlerdeki nakit akışlarından daha düşük değerdedir.