Parasal varlık

Parasal varlık, değeri sabit tutarda nakit olarak ifade edilen veya dönüştürülebilen bir varlıktır. Böylece, 50.000 $ nakit şimdi bir yıl sonra 50.000 $ nakit olarak kabul edilecektir. Parasal varlıklara örnek olarak nakit, yatırımlar, alacak hesapları ve alacak senetleri verilebilir. Vade, kolayca nakde dönüştürülemeyen varlıkları (uzun vadeli yatırımlar veya alacak senetleri gibi) hariç tutmak için daha sıkı bir şekilde tanımlanabilir. Tüm parasal varlıklar dönen varlıklar olarak kabul edilir ve bir şirketin bilançosunda bu şekilde rapor edilir.

Enflasyonist bir ortamda, parasal varlıklar, enflasyon oranını karşılayan veya aşan getiri sağlayan faiz taşıyan veya değer kazanan varlıklara yatırılmadıkları sürece değer kaybederler.

Sabit varlıklar gibi daha uzun vadeli varlıklar, değerleri zamanla düştüğü için parasal varlık olarak kabul edilmez.