Sermaye kazancı getirisi

Sermaye kazancı getirisi, bir yatırımdaki yüzde fiyat değerlenmesidir. Bir yatırımın fiyatındaki artışın orijinal edinme maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, bir menkul kıymet 100 dolardan satın alınır ve daha sonra 125 dolara satılırsa, sermaye kazancı getirisi% 25'tir. Bir yatırımın fiyatı satın alma fiyatının altına düşerse, sermaye kazancı getirisi yoktur.

Bu kavram, alınan temettüleri içermez; sadece bir yatırımın fiyatındaki değişikliklere dayanır. Bir hissenin toplam getirisini hesaplamak için, bir yatırımcının sermaye kazancı getirisini ve temettü getirisini birleştirmesi gerekir.