Diğer kapsamlı muhasebe temeli

Diğer bir kapsamlı muhasebe temeli (OCBOA), mali tablolar oluşturmak için kullanılan GAAP dışı bir muhasebe çerçevesidir. OCBOA örnekleri, muhasebenin nakit esası, muhasebenin değiştirilmiş nakit esası ve muhasebenin gelir vergisi esasıdır. OCBOA'nın kullanımı, mali tablolara belirli bir amaç için ihtiyaç duyulduğunda veya hazırlayıcı, daha az açıklama gerektiren GAAP'den daha basit bir sistem kullanmak istediğinde geçerli olabilir. Mali tabloları hazırlamak için bir OCBOA kullanmak genellikle daha ucuzdur.