Gelir harcaması

Gelir harcaması, maliyetin oluştuğu anda gider olarak gösterilen bir maliyettir. Bunu yaparak, bir işletme, katlanılan gideri aynı raporlama döneminde üretilen gelirlerle ilişkilendirmek için eşleştirme ilkesini kullanıyor. Bu, en doğru gelir tablosu sonuçlarını verir. İki tür gelir harcaması vardır:

  • Gelir getiren bir varlığın sürdürülmesi . Bu, onarım ve bakım masraflarını içerir, çünkü bunlar mevcut işlemleri desteklemek için yapılır ve bir varlığın ömrünü uzatmaz veya iyileştirmez.

  • Gelir yaratmak . Bu, satış maaşları, kira, ofis malzemeleri ve kamu hizmetleri gibi bir işi yürütmek için gereken tüm günlük harcamalardır.

Diğer maliyet türleri, gelecekteki gelirlerin yaratılmasıyla ilgili oldukları için gelir harcaması olarak kabul edilmez . Örneğin, bir sabit kıymetin satın alınması, bir varlık olarak sınıflandırılır ve varlığın maliyetini gelecekteki birden çok gelir yaratma dönemiyle eşleştirmek için birden çok dönem için gider olarak ücretlendirilir. Bu harcamalar şu şekilde bilinir:sermaye harcamaları.