Bütçe ile tahmin arasındaki fark

Bütçe ile tahmin arasındaki temel fark, bir bütçenin bir işletmenin başarmak istediği şeyi planlaması, bir tahminin ise sonuçlara ilişkin gerçek beklentilerini genellikle çok daha özetlenmiş bir biçimde belirtmesidir.

Temelde bütçe, bir işletmenin başarmak istediği şeyin nicel bir beklentisidir. Özellikleri:

  • Bütçe, gelecekteki sonuçların, finansal durumun ve yönetimin belirli bir süre boyunca işletmenin ulaşmasını istediği nakit akışlarının ayrıntılı bir temsilidir.

  • Bütçe, üst yönetimin bilgileri ne sıklıkta revize etmek istediğine bağlı olarak yılda yalnızca bir kez güncellenebilir.

  • Bütçe, beklenen performanstan farklılıkları belirlemek için gerçek sonuçlarla karşılaştırılır.

  • Yönetim, gerçek sonuçları bütçeye uygun hale getirmek için iyileştirici adımlar atar.

  • Bütçe ile fiili karşılaştırma, çalışanlara ödenen performansa dayalı ücretlerdeki değişiklikleri tetikleyebilir.

Tersine, bir tahmin, gerçekte neye ulaşılacağına dair bir tahmindir. Özellikleri:

  • Tahmin, genellikle büyük gelir ve gider satır öğeleriyle sınırlıdır. Nakit akışları tahmin edilebilmesine rağmen, genellikle finansal durum için bir tahmin yoktur.

  • Tahmin, düzenli aralıklarla, belki aylık veya üç ayda bir güncellenir.

  • Tahmin, personel, envanter seviyeleri ve üretim planındaki ayarlamalar gibi kısa vadeli operasyonel hususlar için kullanılabilir.

  • Tahmini gerçek sonuçlarla karşılaştıran bir varyans analizi yoktur.

  • Tahmindeki değişiklikler, çalışanlara ödenen performansa dayalı ücreti etkilemez.

Bu nedenle, bir bütçe ile bir tahmin arasındaki temel fark, bütçenin bir işletmenin gitmek istediği yer için bir plan, bir tahmin ise gerçekte nereye gittiğinin göstergesidir.

Gerçekçi olarak, bu araçların daha kullanışlı olanı tahmindir, çünkü bir işletmenin içinde bulunduğu gerçek koşulların kısa vadeli bir temsilini verir. Bir tahmindeki bilgiler anında harekete geçmek için kullanılabilir. Öte yandan bir bütçe, ulaşılması mümkün olmayan veya pazar koşullarının ulaşmaya çalışmak akıllıca olmayacak kadar çok değiştiği hedefler içerebilir. Bütçe kullanılacaksa, en azından yılda bir defadan daha sık güncellenmelidir, böylece mevcut piyasa gerçekleriyle bir miktar ilişki kurabilir. Son nokta, bir bütçe oluşturmak için kullanılan varsayımların birkaç ay içinde geçersiz hale gelebileceği, hızla değişen bir pazarda özellikle önemlidir.

Kısacası, bir işletme her zaman mevcut yönünü ortaya çıkarmak için bir tahmine ihtiyaç duyarken, bir bütçe kullanımı her zaman gerekli değildir.