Alacak hesaplarının yaşlanması

Alacak hesapları yaşlandırması, ödenmemiş müşteri faturalarını ve kullanılmayan alacak dekontlarını tarih aralıklarına göre listeleyen bir rapordur. Yaşlandırma raporu, tahsilat personeli tarafından hangi faturaların vadesi geçmiş olduğunu belirlemek için kullanılan birincil araçtır. Bir toplama aracı olarak kullanımı göz önüne alındığında, rapor ayrıca her bir müşteri için iletişim bilgilerini içerecek şekilde yapılandırılabilir. Rapor ayrıca yönetim tarafından kredi ve tahsilat fonksiyonlarının etkinliğini belirlemek için kullanılır. Tipik bir eskime raporu, faturaları 30 günlük "gruplar" halinde listeler; burada sütunlarda aşağıdaki bilgiler bulunur:

  • En soldaki sütun 30 günlük veya daha eski tüm faturaları içerir

  • Sonraki sütun 31-60 günlük faturaları içerir

  • Sonraki sütun 61-90 günlük faturaları içerir

  • Son sütun tüm eski faturaları içerir

Rapor, müşteri adına göre sıralanır, her müşteri için tüm faturalar doğrudan müşteri adının altında, genellikle fatura numarasına veya fatura tarihine göre sıralanır. Genellikle böyle bir raporda bulunan bireysel fatura ayrıntısı olmadan örnek bir rapor izlenir: