Ortalama işletme varlıkları

Ortalama işletme varlıkları, bir işletmenin devam eden faaliyetlerini yürütmek için gereken bu varlıkların normal miktarını ifade eder. Bu rakam, bir işletmenin sahip olduğu toplam varlık miktarına bu varlıkların oranını karşılaştıran işletme varlıkları oranına dahil edilebilir. Yüksek oran, şirket yönetiminin varlıklarını iyi kullandığını gösterir.

Normal olarak ortalama işletme varlıklarının hesaplanmasına dahil edilen varlıklar nakit, peşin ödenmiş giderler, alacak hesapları, envanter ve sabit varlıklardır. Ortalamayı bulmak için şu adımları izleyin:

  1. Bir önceki dönemin sonu için bu hesaplardaki bakiyeleri toplayın.

  2. Cari dönemin sonu için bu hesaplardaki bakiyeleri toplayın.

  3. İki toplamı toplayın ve ardından ikiye bölün.

Ortalama işletme varlıkları rakamı, bir eğilim çizgisindeki yıllık satışlarla da karşılaştırılabilir. Bu bilgi, bir işletmenin satış üretmek için varlıkları kullanımında az ya da çok verimli hale gelip gelmediğini ortaya koymaktadır.