FTE'ler nasıl hesaplanır

FTE, bir çalışanın tam zamanlı olarak çalıştığı saatlerdir. Konsept, birkaç yarı zamanlı çalışanın çalıştığı saatleri, tam zamanlı çalışanların çalıştığı saatlere dönüştürmek için kullanılır. Yıllık bazda, bir FTE 2.080 saat olarak kabul edilir ve şu şekilde hesaplanır:

Günde 8 saat

x haftada 5 iş günü

x yılda 52 hafta

= Yılda 2.080 saat

Bir işletme önemli sayıda yarı zamanlı personel çalıştırdığında, kaç tam zamanlı personele eşit olduklarını görmek için çalıştıkları saatleri tam zamanlı eşdeğerlerine dönüştürmek faydalı olabilir. FTE kavramı, çalışan sayısını gelirler, karlar veya metrekare görüntüleriyle karşılaştıran bir dizi ölçümde kullanılır. Kavram aynı zamanda, bir endüstri analizinin bir parçası olarak, bir sektördeki firmalar arasındaki personel sayısı seviyelerini karşılaştırmak için de kullanışlıdır.

FTE kavramının nasıl hesaplandığına dair birkaç örnek aşağıda verilmiştir:

  • Ocak ayında 168 çalışma saati vardır ve ABC Şirket personeli ay boyunca 7.056 saat çalışmaktadır. 168 saat 7.056 saate bölündüğünde, sonuç 42 FTE'dir.

  • Pazartesi günü günde 8 çalışma saati vardır ve DEF Şirketi personeli o gün 136 saat çalışır. 8 çalışma saati 136 saate bölündüğünde sonuç 17 FTE olur.

  • Yılda 2.080 çalışma saati vardır ve GHI Şirketi personeli o yıl 22.880 saat çalışmaktadır. 2.080 çalışma saati 22.880 saate bölündüğünde sonuç 11 FTE olur.

2.080 rakamı, tatiller, tatil zamanı, hastalık zamanı vb. İçin herhangi bir kesinti içermediği için sorgulanabilir. Bu ek varsayımları içeren alternatif FTE önlemleri, bir FTE için saat sayısını yılda 1.680 saate kadar düşürebilir. Kesin sayı, tatillerin sayısı ülkeye göre değiştiğinden, istihdamın gerçekleştiği ülkeye bağlı olacaktır.

Bir işletme, FTE hesaplamalarının temeli olarak daha düşük bir rakam yerine 2,080 saat kullanmayı planlıyorsa, bu teorik bir standart olarak kabul edilir; yani sadece teorik olarak tüm tatiller boyunca çalışan, hastalık süresi olmayan ve hiç tatil yapmayan biri tarafından karşılanabilecek bir miktar.

Benzer Terimler

FTE, tam zamanlı eşdeğeri olarak da bilinir.