Hissedarlara nakit akışı

Hissedarlara nakit akışı, bir şirketin hissedarlarına ödediği nakit miktarıdır. Bu tutar, bir raporlama döneminde ödenen nakit temettülerdir. Yatırımcılar, gelecekte daha büyük temettü potansiyelini ölçmek için, rutin olarak hissedarlara olan nakit akışını bir işletme tarafından üretilen toplam nakit akışı miktarıyla karşılaştırır.

Temettülerin ek hisse senedi veya nakit dışında varlık olarak ödenmesi durumunda, bu yatırımcılara nakit akışı olarak değerlendirilmez.

Bu ölçüme alternatif bir yaklaşım, şirketten ek hisseler satın almak için yatırımcılardan alınan her türlü nakdi nakit temettülerden çıkarmak ve ardından hisselerini geri satın almak için yatırımcılara ödenen nakdi eklemektir. Bu yaklaşım, hissedar rakamına negatif nakit akışı ile sonuçlanabilir. Örneğin, bir işletme 40.000 $ nakit temettü ödüyor, yatırımcılardan 10.000 $ hisse geri satın alıyor ve yatırımcılara 70.000 $ hisse satıyor. Sonuç, hissedarlara 20.000 $ 'lık negatif nakit akışıdır.