Nominal hesap

Nominal hesap, muhasebe işlemlerinin bir mali yıl boyunca depolandığı bir hesaptır. Mali yılın sonunda bu hesaplardaki bakiyeler kalıcı hesaplara aktarılır. Bunu yapmak, nominal hesaplardaki bakiyeleri sıfırlar ve onları bir sonraki mali yılda yeni bir işlem setini kabul etmeye hazırlar. Nominal hesaplar, tümü gelir tablosunda görünen aşağıdaki işlem türleri için muhasebe işlem bilgilerini toplamak için kullanılır:

  • Gelirler

  • Masraflar

  • Kazançlar

  • Kayıplar

Dolayısıyla, hizmet satışından elde edilen gelirler, satılan malların maliyeti ve bir varlığın satışından kaynaklanan zarar, nominal hesaplara kaydedilen işlemlerin örnekleridir.

Yıl sonunda itibari hesaplardaki bakiyeler tasfiye edildiğinde bakiyeleri doğrudan geçmiş yıl karları hesabına aktarılabilir veya önce bir gelir özeti hesabına aktarılıp oradan derhal geçmiş yıl karları hesabına aktarılabilir. .

Aşağıdaki yevmiye kayıtları, nominal hesaplardaki bakiyelerin bir gelir özeti hesabı üzerinden geçmiş yıl karları hesabına nasıl kaydırıldığını göstermektedir:

1. Ay boyunca elde edilen 10.000 $ 'lık gelirin tamamını gelir özeti hesabına aktarın: